تماس با ما

آدرس ما

آدرس فروشگاه : استان خوزستان - شهرستان اهواز- شهر اهواز - مرکز شهر - سلمان فارسی شرقی (نادری شرقی) - نبش خیابان قنادان زاده - پخش عمده خزلی

09362698985 - 09365888985

info@khezlishop.com